Auto blog
Image default
Financieel

Een quad verzekeren, hoe lastig is dat in de praktijk?

De quad is tegenwoordig ongelofelijk populair. Voor een groot aantal mensen geldt dat zij het fantastisch vinden om er eens lekker op uit te trekken met de quad. Een quad verzekeren is echter in de praktijk een stukje minder eenvoudig dan je mogelijks op het eerste zicht zou vermoeden. Hoezo? Zeer eenvoudig. De quad wordt aanzien als een behoorlijk gevaarlijk voertuig. Dit heeft als gevolg dat elke verzekeraar het risico vertaald wil zien worden in de verzekeringspremie die wordt aangerekend. Bovendien is het eveneens zo dat tal van verschillende verzekeraars de keuze maken om een quad niet te verzekeren. Heb jij ook een quad aangekocht en zou je deze toch echt graag willen voorzien van een verzekering? Verdiep je dan vooral even in de onderstaande informatie.

Waarom valt een quad zo moeilijk te verzekeren?

Indien je als eigenaar van een quad eerder reeds op zoek bent gegaan naar mogelijkheden om een verzekering af te sluiten weet je ongetwijfeld dat een quad verzekeren in de praktijk helemaal geen eenvoudige opdracht is. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er ongelofelijk veel verschillende soorten quads bestaan. Er zijn dan ook bijvoorbeeld quads die vallen onder de noemer van de bromfietsen terwijl andere quads dan weer toebehoren tot de groep van de personenauto’s. Het spreekt voor zich dat dit het afsluiten van een geschikte verzekering een stuk lastiger maakt. 

De reden waarom menig aantal verzekeraars een quad verzekeren niet langer in hun aanbod met mogelijkheden opnemen heeft ook te maken met het feit dat quads erom bekend staan bepaalde risico’s met zich mee te brengen. Op het ogenblik dat er een ongeval gebeurt met een quad zal je dan ook al snel kunnen vaststellen dat de kosten behoorlijk kunnen oplopen. Het gebeurt dan ook niet zelden dat potentiële verzekeringnemers verplicht zijn om een beroep te doen op een speciale partij zoals bijvoorbeeld Vereende om hun quad verzekerd te krijgen. Dat hoeft uiteraard geen probleem te zijn, maar het is wel een punt om rekening mee te houden.

Hoe kan je een quad verzekeren?

Wil je graag een quad verzekeren? Dan spreekt het voor zich dat je er altijd rekening mee zal willen houden dat dit op verschillende manieren mogelijk is. Net zoals voor andere gemotoriseerde voertuigen geldt dan ook voor quads dat je er de volgende verzekeringen voor kan afsluiten:

  1. Een WA-verzekering;

  2. Een beperkt cascoverzekering;

  3. Een volledige cascoverzekering; 

Voordat we dieper ingaan op de verschillende soorten quadverzekeringen is het altijd van belang om er rekening mee te houden dat de wettelijke verplichting voor het verzekeren van gemotoriseerde voertuigen eveneens geldt voor quads. Dit betekent dat je verplicht bent om ten minste de WA-verzekering af te sluiten. Je moet er wel rekening mee houden dat de inhoud van deze verzekering dezelfde is als bij met name een autoverzekering het geval is. Met andere woorden, het afsluiten van deze verzekering gebeurt uitsluitend om schade aan derden in te dekken. Goed, de WA-verzekering voor quads is dus verplicht, maar wat met de andere opties? Deze zijn niet verplicht, maar kunnen in veel gevallen zeker en vast wel een meer dan te overwegen keuze zijn. Gebruik daarom een vergelijkingssite zoals Diks.nl.

Quad verzekeren met een beperkt cascoverzekering

Van alle verschillende soorten verzekeringen voor een quad die er bestaan is de beperkt cascoverzekering wellicht de meest populaire. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ze de gulden middenweg vormt tussen de WA en de allriskverzekeringen. Indien je de keuze maakt om je quad te laten verzekeren door middel van een beperkt cascoverzekering zal je merken dat er verschillende vormen van eigen schade toch worden gedekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade aan de quad veroorzaakt door een brand of door bijvoorbeeld een natuurramp. 

Naast bovenstaande verzeker je, je quad door middel van een beperkt cascoverzekering ook tegen schade die voortvloeit uit bijvoorbeeld diefstal. Het gebeurt niet vaak dat quads het mikpunt zijn van dieven waarna ze er mee aan de haal gaan. Indien dat het geval is zal je kunnen vaststellen dat de beperkt cascoverzekering ook in een dergelijke situatie dekking verleent. Ondanks het feit dat dit type van quadverzekering een stuk duurder is in vergelijking met de WA-verzekering moet het wel gezegd dat ze aanzienlijk goedkoper is ten opzichte van de allrisk. Zoals eerder reeds vermeld kies je dus eigenlijk gewoon voor de gulden middenweg bij een quad verzekeren door middel van een beperkt cascoverzekering.

Quad verzekeren met een volledige cascoverzekering

Je quad verzekeren door middel van een volledige cascoverzekering of een zogenaamde allrisk is veruit de duurste mogelijkheid die je hebt. Wat dit betreft dien je er wel rekening mee te houden dat deze keuze wellicht niet voor iedereen de meest optimale is. Je moet je namelijk altijd de vraag stellen of de hoge verzekeringspremie voor je allriskverzekering wel echt te rechtvaardigen valt. Dat is in de praktijk voornamelijk het geval wanneer: 

  1. Je een quad hebt gekocht waar een behoorlijk stevig prijskaartje aan verbonden is; 

  2. Je grote afstanden af gaat leggen met je quad of er vaak gebruik van gaat maken;

In het bijzonder wanneer je ervoor gaat kiezen om je quad allrisk te laten verzekeren dien je er wel rekening mee te houden dat je er zeker goed aan doet om even een vergelijking uit te gaan voeren tussen de verschillende verzekeraars die deze verzekering aanbieden. Je zal op dat moment merken dat er wel degelijk significante verschillen bestaan in prijs tussen de verschillende verzekeraars. Door het uitvoeren van zo’n vergelijking heb je dan ook in één klap de mogelijkheid om aardig te besparen.

Je quad verzekeren hoeft dus geen echt probleem te zijn!

Het verzekeren van een quad kan in de praktijk best gepaard gaan met een aantal uitdagingen. Dit gezegd hebbende is het zeker en vast niet zo dat een quadverzekering afsluiten onmogelijk is, in tegendeel. Belangrijk is wel om erbij stil te blijven staan dat een dergelijke verzekering vaak niet bepaald goedkoop is. Dit benadrukt dan ook het belang van het uitvoeren van een vergelijking. Enkel en alleen op deze manier kan je er immers zeker van zijn dat de kostprijs voor je quadverzekering zoveel als mogelijk is binnen de perken kan worden gehouden. Zo wordt je quad verzekeren in de praktijk uiteraard alleen maar financieel toegankelijker gemaakt.